Ouders en Verzorgers

Social schools
Op OBS de Drentse hoek maken wij, om met de ouders te communiceren, gebruik van Social Schools.

Hiermee kunt u de volgende zaken vinden of regelen:

Social Schools

 p.s. Voor het gebruik van Social Schools op een telefoon of tablet is de “School app” erg handig.

U kunt deze in de appstore of Play store vinden.
Hieronder een directe link naar de app.

Download voor Apple apparaten:

https://apps.apple.com/us/app/social-schools-3-0/id1331861040?ign-mpt=uo%3D4

Download voor Android apparaten:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.socialschools.socialschools

Succes met het aanmaken van een account en alvast welkom in Social Schools.

 

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een MR?

Op alle scholen is een Medezeggenschapsraad actief.

De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden.

De MR heeft bepaalde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de school en kan dus:

 

Waar praat de MR over?

Er wordt gesproken over zaken zoals:

Wie zijn de leden van de MR?

De MR bestaat van het schooljaar 2018 – 2019 uit de volgende leden:

Contact opnemen

Heeft u vragen of suggesties, of wil u notulen opvragen?

Dan kunt u mailen naar (e-mailadres hier toevoegen)

Verlof

Wilt u verlof aanvragen? Dit kan door een verlofaanvraag in te vullen en in te leveren bij de administratie. Lees wel eerst onderstaande regels en voorwaarden door. Meer informatie en regels over het aanvragen van extra verlof, kunt u vinden in deze speciale folder, die u ook bij de schoolleiding kunt verkrijgen.

Extra verlof

Ouders moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dit geldt ook voor een wintersportvakantie of een bezoek aan het land van herkomst. Deze regels zijn zeer streng! Leerlingen van 6 tot en met 16 jaar kunnen alleen in bijzondere gevallen extra verlof krijgen. Een verzoek daarvoor moeten de ouders tenminste drie weken vooraf bij de schoolleiding indienen middels een speciaal aanvraagformulier of een schriftelijk verzoek.

In overleg met de schoolleiding bestaat de mogelijkheid om voor 5-jarige kinderen 5 uur per week verlof te krijgen. Eventueel kan de directeur ook nog 5 uur per week (maximaal) extra verlof toestaan. Wij zijn daar geen voorstander van.

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat iedereen zich aan de leerplicht houdt. Dit is het werk van de leerplichtambtenaar. De leerplicht voor een kind begint op 5-jarige leeftijd. Om precies te zijn: op de eerste schooldag van de maand nadat het kind jarig is geweest. Kinderen van 4 jaar mogen naar school, maar het is niet verplicht.

De leerplichtambtenaar

Als er sprake is van verzuim, probeert de leerplichtambtenaar er achter te komen waar de oorzaak van dit verzuim ligt. Dat is de reden waarom de leerplichtambtenaar zich bezig houdt met:

Als u meer informatie wilt over de leerplichtambtenaar kunt u bellen met Ivonne Badhoe op telefoonnummer: 070-3535261.

Schoolleiding en leerplicht

In de leerplichtwet staan de regels waaraan de schoolleiding zich moet houden. De schoolleiding is verplicht: