Aanmeldprocedure

 • U kunt telefonisch een afspraak maken voor een rondleiding door de school en het ‘proeven’ van de sfeer. Er zijn verschillende procedures om kinderen aan te melden:

  1-4 jarigen
  Wij werken met het convenant van de Gemeente Den Haag. Dit betekent o.a. dat kinderen kunnen worden aangemeld vanaf hun 1e verjaardag. Meer informatie over het convenant kunt u vinden op  www.eenaanmeldleeftijd.nl.

  Bij overschrijding van het leerlingsplafond worden de volgende toelatingscriteria gehanteerd:

  1. kinderen waarvan broertjes/zusjes op onze school zitten
  2. kinderen die doorstromen vanuit onze peuterspeelzaal
  3. de samenstelling van de groep

  Kort voor de 4e verjaardag mag uw kleuter 5 ochtenden ‘op visite’ komen. Uw kind mag dan in de kleutergroep komen kijken en meedoen.

  Vanaf 4 jaar

  De grootte en/of samenstelling van de groep waarin een nieuwe leerling moet worden geplaatst is bepalend voor toelating. Indien een leerling van een andere basisschool komt, wordt altijd met deze school contact opgenomen. Bij kinderen met specifieke problemen of aanpak moet bekeken worden of de school de juiste begeleiding kan bieden.

  Voordat kinderen naar de basisschool komen moeten zij zindelijk zijn en zelfstandig naar het toilet kunnen gaan.

  In de laatste week voor de kerst- en zomervakantie worden geen nieuwe leerlingen ingeschreven.