• Visie & missie

    Uitgangspunt van de openbare basisschool is ‘NIET APART MAAR SAMEN’.

    Onze school staat open voor alle kinderen zonder onderscheid naar overtuiging of achtergrond. In een fijn leef- en werkklimaat staan prestaties, sociale vaardigheden en individuele begeleiding voorop. Ons motto is ‘Samen werken aan de basis’.

    Wij hechten grote waarde aan kleinschalig onderwijs. Als Voorschool leggen wij een goede basis voor de toekomst van uw kind. Met groepsgerichte instructie en zorg op maat werken wij aan het bereiken van de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit alles met een hecht team in een goede sfeer. 

    Openbare basisschool De Drentse Hoek is onderdeel van stichting De Haagse Scholen.

    DeHaagseScholen-RGB (1)