MR

medezeggenschapsraad De Drentse Hoek

Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is een MR?

Op alle scholen is een Medezeggenschapsraad actief.

De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden.

De MR heeft bepaalde rechten om invloed uit te oefenen op het beleid van de school en kan dus:

 • initiatieven voorleggen
 • inspraak hebben
 • informatie inwinnen
 • instemmen bij het maken van besluiten

 

Waar praat de MR over?

Er wordt gesproken over zaken zoals:

 • de kwaliteit van het onderwijs
 • het schoolplan
 • veiligheid rondom de school
 • de begroting

Wie zijn de leden van de MR?

De MR bestaat van het schooljaar 2018 – 2019 uit de volgende leden:

 • Aysin Cav (moeder)
 • Mahwish Ashraf (moeder)
 • Mandy Kraaijeveld (moeder)
 • Cynthia Olierook (leerkracht)
 • Jurdiénne Martina (leerkracht)
 • Simone Hoek (leerkracht)

Contact opnemen

Heeft u vragen of suggesties, of wil u notulen opvragen?

Dan kunt u mailen naar (e-mailadres hier toevoegen)